دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
گالری تصاویر
پیوندهای مهم

تشکیل پرونده

تشکیل پرونده دانشجویی

  • ثبت نام و ورود به سامانه تائید اسناد کنسولی( tak.mfa.ir)
  • انتخاب گزینه تشکیل پرونده دانشجویی و پر کردن فرم مربوطه.
  • بارگذاری مدارک مور نیاز به ترتیب خواسته شده.
  • مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری:۱- تصویر کارت ملی ۲- صفحه اول گذرنامه ۳- تصویر آخرین مهر خروج از ایران۴- تصویر ویزای اقامت معتبر ۵- تصویر آخرین مدرک تحصیلی ۶- تصویر گواهی اشتغال به تحصیل ۷- تصویر گواهی معافیت تحصیلی یا کارت معافیت/ پایان خدمت (برای آقایان).
  •  تکمیل فرایند تشکیل پرونده و پرینت کد رهگیری جهت ارائه به بخش کنسولی سفارت.
  •  مراجعه حضوری، با همراه داشتن اصل (کارت ملی، گذرنامه، آخرین مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل، كارت معافیت/ پایان خدمت یا معافیت تحصیلی وتعهدنامه ( مخصوص دانشجویان وزارت بهداشت)جهت تائید نهایی پرونده تحصیلی.

تذکر۱:  

دانشجویانی که دارای پرونده دانشجویی بوده و خواستار انتقال به مقطع بالاتر، تغییر دانشگاه و یا  تغییر رشته تحصیلی هستند باید نسبت به تشکیل پرونده جدید  با بارگذاری کلیه مدارک مورد نیاز به همراه گواهی اشتغال به تحصیل و معافیت تحصیلی جدیددر سامانه تاک اقدام و با اصل مدارک بارگذاری شده جهت تائید پرونده به بخش کنسولی مراجعه نماید.

تذکر۲:

چنانچه اصل مدارک هویتی بارگذاری شده در ایران است یکی از آشنایان یا اقوام با اصل آن به اداره امور دانشجویی در ساختمان شماره 3 یا نمایندگی وزارت امور خارجه در استانها مراجعه تا بعد از رؤیت، تصویر آن برای سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی ارسال گردد. قبل از مراجعه به بخش کنسولی  ضمن تماس نسبت به دریافت مدارک اطمینان حاصل نمایید.

تذکر 3:

ارائه تسهیلات غیر ارزی به دانشجویان پسر بهره مند از معافیت تحصیلی (  فاقد کارت معافیت یا پایان خدمت ) و کلیه دانشجویان ( دختر و پسر) شاغل به تحصیل در رشته های مربوط به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منوط به استعلام از وزرات علوم، تحققات و فناوری و وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.


تذکر4:

دانشجویان وابسته به وزارت بهداشت باید فرم تعهد نامه ( متن در زیر آمده است ) را در قسمت  "وکالتنامه تصدیق امضا" در سایت (tak.mfa.ir) وارد نموده و زمان مراجعه همراه با سایر مدارک پرینت کد رهگیری آن را نیز بهمراه داشته باشند.


" بدینوسیله اعلام می دارم که تشکیل پرونده تسهیلاتی هیچگونه تعهدی برای وزارت بهداشت آموزش درمان پزشکی و مرکز خدمات آموزشی مبنی بر پذیرش و یا ارزشیابی مدارک تحصیلی اینجانب................................... شاغل به تحصیل در کشور مالزی  در رشته ...........................دانشگاه.......................... ایجاد نخواهد کرد. تشکیل پرونده صرفا جهت استفاده از تسهیلات غیر ارزی بوده و ارزشیابی مدارک طبق ضوابط و مقررات وزارت متبوع انجام می پذیرد و اینجانب حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب می نمایم.  "

 

بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران-کوالالامپور

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران