دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
گالری تصاویر
پیوندهای مهم

سیاست خارجی مالزی

سياست خارجي مالزي:

 

سياست خارجي مالزي با توجه به پويايي سياسي و اقتصادي اين كشور بعنوان مكمل سياست و اقتصاد داخــلي جهت گيري آن به گونه اي است كه بتــواند بيشترين منافع و دستـــاوردها را براي منافع ملي اين كشور به همراه داشته باشد بطوريكه چهــارچوب و ساختار حركت مالزي به جلو در قالب دورنماي 2020 اين كشور طراحي و برنامه ريزي شده است كه محور اصلي آن را دانش و تكنولـــوژي و به خدمت گرفتن اين اصل در عرصه اقتصـــاد و سياست داخلي و خارجي تشكيل مي دهد. بر اين اساس و با توجه به نياز داخــلي و شرايط و مقتضيات محيط بين المللي كه مهمترين مشخصــه آن جهاني شدن اقتصاد و بازار است، مالزي تمام تلاش خويش را براي تبديل به اقتصــاد برتر و نمونه و كسب دانش و تكنولوژي برتر متمركز نمـوده است. در اين رابطه مالزي با توجه به وضعيت قدرت هاي برتر اقتصادي جهان چون  آمريكا، اتحــاديه اروپا و ژاپن نسبت به قدرت گيري قدرت هاي جديد اقتصــادي چون روسيه و برزيل از يك سو و علاوه بر اين قدرت هاي نوظهـــور آسيايي بويژه هند و چين توجه و اهميت خاصي را قائل شده است و از آنجا كه پيش بيني ها و برآوردهاي سازمان هاي اقتصادي جهاني حاكي از تمركز بيشتر اقتصاد جهاني در منطقه آسيا و حضور شركت هاي فرامليتي كشــورهاي چين، هنــد و ژاپن در صحنــه اقتصادي جهان مي باشد، باعث شده كه مالزي در گرايش جديد سياست خــارجي خود توجه بيشتري را به روابط با كشــورهاي اين منطقه و تنظيم آن با توجه به آينده تحـــولات اقتصــادي منطقه معطوف نمايد. به طور كلــي شايد بتوان عامل اقتصــاد و هدف مالزي مبني بر تبديل شدن به اقتصاد برتر و نمونه را بعنوان يكي از ابزارها و محركه هاي اصلي تنظيـــم سياست خارجي اين كشــور در آينده تعريف نمود. بر همين اساس علاوه بر موارد مذكور، ارتباط با كشورهاي منطقه و اولويت آسيايي در قالب سازمان منطقه اي آ سه آن، ارتباط با كشورهاي اسلامي نيز از جمله اهداف و گرايشهاي عمده سيات خارجي مالزي به شمار مي آيد.

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران