دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
گالری تصاویر
پیوندهای مهم

اعضاء مجلس سنا

اعضای فعلی مجلس سنای مالزی:

 ردیف

نام سناتور

1

Abdul Rahim Bin Abdul Rahman, YB Senator Dato'

2

Abdul Rahman bin Bakar, YB Senator Dato' Haji

3

Abdul Shukor bin P A Mohd Sultan, YB Senator Tuan Haji

4

Abdul Wahid bin Omar, YB Senator Dato' Sri

5

Abu Zahar Ujang, YB Senator Tan Sri

6

Ahamat @ Ahamad bin Yusop, YB Senator Tuan Haji

7

Ahmad Bashah bin Md Hanipah, YB Senator Dato' Paduka

8

Ariffin bin S.M. Omar, YB Senator Dr.

9

Baharudin bin Hj. Abu Bakar, YB Senator Tuan

10

Boon Som a/l Inong, YB Senator Dato'

11

Chandra Mohan a/l S. Thambirajah, YB Senator Tuan

12

Chew Lee Giok, YB Senator Puan

13

Chiew Lian Keng, YB Senator Tuan

14

Chin Su Phin, YB Senator Datuk

15

Chiw Tiang Chai, YB Senator Datuk

16

Dayang Madinah binti Tun Abang Haji Openg, YB Senator Dato' Hajah

17

Doris Sophia Ak Brodi, YB Senator Datuk

18

Firdaus bin Haji Abdullah, YB Senator Dato' Dr.

19

Idris Jala, YB Senator Dato' Sri

20

Jamilah@Halimah binti Sulaiman, YB Senator Datuk

21

Jaspal Singh a/l Gurbakhes Singh, YB Senator Dato'

22

Johari bin Mat, YB Senator Dato' Dr

23

Kadzim bin M.Yahya, YB Senator Datuk

24

Khairiah binti Mohamed, YB Senator Puan Hajah

25

Khairudin bin ES Abd Samad, YB Senator Dato'

26

Koh Tsu Koon, YB Senator Tan Sri Dr

27

Lihan Jok, YB Senator Tuan

28

Lim Nget Yoon, YB Senator Dato'

29

Loga Bala Mohan a/l Jaganathan, YB Senator Dato' Dr

30

Lucas bin Umbul, YB Senator Datuk Dr.

31

Mariany binti Mohammad Yit, YB Senator Puan Hajah

32

Mashitah binti Ibrahim, YB Senator Dato' Dr.

33

Maznah binti Mazlan, YB Senator Dato'

34

Megat Zulkarnain bin Omardin, YB Senator Datuk

35

Mohamad Ezam Bin Mohd Nor, YB Senator Tuan

36

Mohd Ali bin Mohd Rustam, YB Senator Datuk Seri

37

Mohd Khalid Bin Ahmad, YB Senator Tuan

38

Muhamad Yusof bin Husin, YB Senator Dato Haji

39

Muhammad Olian Bin Abdullah, YB Senator Dato'

40

Nallakaruppan a/l Solaimalai, YB Senator Dato'

41

Noriah Binti Mahat, YB Senator Datuk Hajah

42

Norliza binti Abdul Rahim, YB Senator Puan

43

Pau Chiong Ung, YB Senator Datuk

44

Paul Low Seng Kuan, YB Senator Datuk

45

Raja Ropiaah binti Raja Abdullah, YB Senator Datuk

46

Rohani binti Abdullah, YB Senator Puan Hajah

47

Roslin binti Hj. Abdul Rahman, YB Senator Puan

48

S. Bagiam a/p Ayem Perumal, YB Senator Puan

49

Saat bin Hj Abu, YB Senator Datuk Hj

50

Saiful Izham bin Ramli, YB Senator Tuan

51

Subramaniam a/l Veruthasalam , YB Senator Datuk

52

Syed Husin Ali, YB Senator Dr.

53

Syed Ibrahim bin Kader, YB Senator Dato'

54

Syed Shahir bin Syed Mohamud, YB Senator Tuan

55

Waytha Moorthy Ponnusamy, YB Senator Tuan

56

Yahaya bin Mat Ghani, YB Senator Datuk

57

Yunus bin Haji Kurus, YB Senator Datuk Haji

58

Zaitun binti Mat Amin, YB Senator To' Puan

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران